Najnowsze wpisy


paź 22 2017 Rozwód Rozwody - nowe artykułu na blogu...
Komentarze: 0

Adwokat Jan Lech Puchalski prowadzi bloga firmowego, w ramach którego popularyzuje świadomość prawną w społeczeństwie. Chcąc zapoznać się z treścią bloga wejdź na stronę: Adwokat Rozwód Adwokat Rozwody. Tematyka artykuł na blogu firmowym obejmuje zarówno sprawy gospodarcze, cywilne, jak i rodzinne, w tym rozwody. Dotychczas, rozwód, jako instytutucja prawna został omówiony w dwóch artykułach, tym niemniej - liczba artykułów w tej kategorii będzie wzrastała.

W artykule "Rozwód: przesłanki i przeszkody rozwodowe. Adwokat Rozwód Adwokat Rozwody" omówiono zagadnienie przesłanek do orzeczenia rozwodu (zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego) oraz przeszkód do rozwiązania małżeństwa przez rozwód (sprzeczność żądania pozwu o rozwód z zasadami współżycia społecznego, sprzeczność rozwodu z dobrem dzieci stron, sprzeciw małżonka niewinnego na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód). Artykuł zmierza do uzmysłowienia czytelnikowi istoty procesu o rozwód, w tym w kontekście zasady ochrony instytucji małżeństwa.

Rozwód stanowi roszczenie zmierzające do rozwiązania małżeństwa. Stąd też, orzeczenie rozwodu obarczone jest szczególnymi rygorami, zmierzającymi do urzeczywistnienia konstytucyjnej zasady ochrony małżeństwa. Małżonek przed podjęciem decyzji w sprawie złożenia pozwu o rozwód, powinien więc uwzględnić, czy w jego sprawie zaszły podstawy do jego orzeczenia.

Kolejny artykuł na blogu: "Rozwód, a zdrada małżeńska. Adwokat Rozwód Adwokat Rozwody", omawia zagadnienie zdrady małżeńskiej, jako ewentualnej podstawy do rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Autor - adwokat, analizuje przypadki, w których zdrada małżeńska może zostać uznana za przyczynę rozwodu, a także sytuacje, w których zdrada taka nie ma znaczenia z punktu widzenia prowadzenia sprawy o rozwód

Ciekawym zagadnieniem o charakterze praktycznym jest wpływ przebaczenia zdrady małżeńskiej na toczące się postępowanie w sprawie o rozwód. Przebaczenie nie zostało bowiem uregulowane w prawie rodzinnym, jako podstawa do zniesienia winy małżonka, któremu przebaczono. W pewnych jednak wypadkach, przebaczenie będzie miało istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Jan Lech Puchalski, adwokat

http://adwokatpuchalski.pl